เกี่ยวกับเรา
พันธกิจองค์กร ( MISSION )
บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกำจัดแมลง และสุขอนามัยในห้องน้ำเพื่อให้ลูกค้า ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังสโลแกนที่วางไว้ว่า “บริการด้วยใจ แก้ปัญหาฉับไว ใส่ใจคุณภาพ”
วิสัยทัศน์องค์กร ( VISION )

บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการ ทั้งทางด้านการป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์พาหะ สัตว์รบกวน และด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ
บริษัทเริ่มดำเนินการในนามบริษัท ไฟท์เตอร์เพสท์ คอนโทรล (2000) จำกัด วันที่ 12 เมษายน 2543 และได้เปิดพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยดีเสมอมา จนมาถึงปัจจุบัน วันที่ 11 กันยายน 2549 บริษัทได้ย้ายที่ทำการใหม่ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าและพนักงานที่มากขึ้นตามลำดับ และในการย้ายที่ทำการพร้อมสถานที่ในการครอบครองเคมี ตามที่ อ.ย. กำหนดนั้น บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เป็น บริษัท ดับบลิว เค ดี เอ็นไวรอนเม้นท์จำกัด ที่อยู่ 28/3 หมู่ 12 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150