บริการกำจัดปลวก แบบเจาะอัดน้ำยาลงพื้น แบบปักอัดน้ำยา และ อัดน้ำยาลงท่อเดิม

บริการกำจัดปลวก แบบเจาะอัดน้ำยาลงพื้น  แบบปักอัดน้ำยา และ อัดน้ำยาลงท่อเดิม