ให้บริการ เช่า หรือ ขาย เครื่องไฟดักแมลง พร้อมวิเคราะห์ตรวจนับ
  • ให้บริการเช่า หรือ ขาย เครื่องไฟดักแมลงรวมถึงแผ่นกาวดักแมลง พร้อมบริการตรวจนับและวิเคราะห์ โดยนักกีฎ